Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

(Ngọc Minh)

Tổng số km đã chạy: 388km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 42km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 109.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 31.4km / 100km
 • Còn 68.6km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 8.2km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 34.9km / 42km
 • Còn 7.1km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 126.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành