Lý Kim Luân

Lý Kim Luân

(Kuma2008)

Tổng số km đã chạy: 117km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 12.8km / 21km
 • Còn 8.2km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 7.8km / 50km
 • Còn 42.2km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5.4km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 20.8km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa