Dung Le

Dung Le

(Mochi)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 5.9km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 300km
  • Còn 300km nữa