Trung Dũng

Trung Dũng

(Trung Dung)

Tổng số km đã chạy: 323km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 137.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành