Trung Dũng

Trung Dũng

(Trung Dung)

Tổng số km đã chạy: 155km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 117km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 23.2km / 50km
  • Còn 26.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa