Vương Dũng Trí

Vương Dũng Trí

(HVK Wild Wolf)

Tổng số km đã chạy: 240km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 100.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 56.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 43.5km / 100km
 • Còn 56.5km nữa