Đặng Kim Anh

Đặng Kim Anh

(Cherrypie)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 12.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 0km / 14km
 • Còn 14km nữa