Nguyen thanh tuan

Nguyen thanh tuan

(Tuan nguyen)

Tổng số km đã chạy: 246km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 133.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 102.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành