Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa

(Hoa Nguyễn )

Tổng số km đã chạy: 114km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 12.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 101.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành