buidotiendat1209

buidotiendat1209

(ktn)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 7.6km / 10km
  • Hoàn thành: Còn 2.4km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 4.9km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành