Hồ Kháng Trực

Hồ Kháng Trực

(trựcđâu!)

Tổng số km đã chạy: 702km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 18.3km / 64km
 • Còn 45.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 79.5km / 100km
 • Còn 20.5km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 6.5km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 159.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 177.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành