Ezsama

Ezsama

(Ezsama)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 6.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 3km
  • Còn 3km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa