Phúc Hà

Phúc Hà

(HannahTran)

Tổng số km đã chạy: 140km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 4.2km / 42km
 • Còn 37.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 3.3km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 7.8km / 42km
 • Còn 34.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 7.7km / 50km
 • Còn 42.3km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 27.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa