Nguyễn Triều Dương

Nguyễn Triều Dương

(Trieu Duong)

Tổng số km đã chạy: 636km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 26.9km / 150km
  • Còn 123.1km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 45.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 86.4km / 200km
  • Còn 113.6km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 190km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 302.2km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành