Nguyễn Triều Dương

Nguyễn Triều Dương

(Trieu Duong)

Tổng số km đã chạy: 1880km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 26.9km / 150km
 • Còn 123.1km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 45.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 86.4km / 200km
 • Còn 113.6km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 190km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 302.2km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 154.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 187.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 366.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 520.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 520.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành