Trần Thị Hương Giang

Trần Thị Hương Giang

(Trần Thị Hương Giang)

Tổng số km đã chạy: 583km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 42.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 110.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 101.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 171.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 156.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành