Trần Thị Ha Marie

Trần Thị Ha Marie

(Marieha)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 3km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành