Thái Tú Hiền

Thái Tú Hiền

(Thái Hiền)

Tổng số km đã chạy: 362km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Hoàn thành: Còn 3km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 85.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 115.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 4.7km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 68.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 29.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 41.8km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành