Vy Thị Thu Hằng

Vy Thị Thu Hằng

(Hằng Vy )

Tổng số km đã chạy: 323km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 212.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành