LÊ THỊ THU HIỀN

LÊ THỊ THU HIỀN

(Hiền Lê)

Tổng số km đã chạy: 242km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 12.4km / 21km
 • Còn 8.6km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 50.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 3.8km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 45.7km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 3.2km / 10km
 • Còn 6.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 20.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 15.1km / 21km
 • Còn 5.9km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa