Bùi Thế Đức

Bùi Thế Đức

(Đức)

Tổng số km đã chạy: 118km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km