Trần Duy Tùng

Trần Duy Tùng

(Trần Duy Tùng)

Tổng số km đã chạy: 237km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 21.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 90.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 125km / 34km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành