NGUYỄN TRUNG HIẾU

NGUYỄN TRUNG HIẾU

(Hiếu Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 645km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 100.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành