Thế Huy Nguyễn

Thế Huy Nguyễn

(Huy Strongly)

Tổng số km đã chạy: 1561km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 295.6km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,884 Runner đã đồng hành

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 21.5km / 150km
 • Còn 128.5km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 278.5km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 204.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 156.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 315.1km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 309km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 262.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành