Khac Bong

Khac Bong

(Khac Bong)

Tổng số km đã chạy: 271km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 21km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 129.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành