Hong Nhung Ngo

Hong Nhung Ngo

(Ngo Hong Nhung)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 17.8km / 21km
  • Còn 3.2km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 4.2km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 44.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành