Lê Quý Lâm

Lê Quý Lâm

(Vnbibop)

Tổng số km đã chạy: 157km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km