lê hoàng sơn

lê hoàng sơn

(cuden)

Tổng số km đã chạy: 1009km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 161.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 108.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 51.6km / 100km
 • Còn 48.4km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 185.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5.6km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 144.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 151.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 103.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 56.7km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 137km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành