Trần Thuý Phượng

Trần Thuý Phượng

(Ami)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 75.4km / 64km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 9.5km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 7.6km / 20km
  • Còn 12.4km nữa