Hien Pham

Hien Pham

(TOUK)

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 15km / 100km
  • Còn 85km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 34.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành