Nguyen Van Quang

Nguyen Van Quang

(Văn Quang)

Tổng số km đã chạy: 1553km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 209.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 59.8km / 100km
 • Còn 40.2km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 383.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 42.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 291km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 425km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 11.8km / 100km
 • Còn 88.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 15.5km / 50km
 • Còn 34.5km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 211km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành