Đào Thùy

Đào Thùy

(SmileHaoHung)

Tổng số km đã chạy: 794km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 200km
  • Hoàn thành: Còn 200km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 150.2km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 251.8km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 5km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 321.7km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành