Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

(Duy Tuấn)

Tổng số km đã chạy: 1646km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 63.4km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 36.6km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 72.3km / 100km
 • Còn 27.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 114.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 109.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 211.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 176.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 180.7km / 200km
 • Còn 19.3km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 70.2km / 100km
 • Còn 29.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 139.4km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 15.1km / 100km
 • Còn 84.9km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 84.6km / 100km
 • Còn 15.4km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 175.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 104.1km / 150km
 • Còn 45.9km nữa