Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

(Tran Duy Linh)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 177.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 32.9km / 150km
 • Còn 117.1km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 228.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 140.3km / 200km
 • Còn 59.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 42km / 63km
 • Còn 21km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 336.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 114.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 190.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 416.8km / 70km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 397.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 391.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 18.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 337km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 78.8km / 60km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành