Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

(Tran Duy Linh)

Tổng số km đã chạy: 631km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 30.7km / 63km
 • Hoàn thành: Còn 32.3km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 177.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 32.9km / 150km
 • Còn 117.1km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 228.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 140.3km / 200km
 • Còn 59.7km nữa