Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

(Tran Duy Linh)

Tổng số km đã chạy: 947km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 320.2km / 70km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,878 Runner đã đồng hành

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 177.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 32.9km / 150km
 • Còn 117.1km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 228.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 140.3km / 200km
 • Còn 59.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 42km / 63km
 • Còn 21km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 114.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 190.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành