Nguyễn Văn Anh

Nguyễn Văn Anh

(Nguyen Van Anh)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 11.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành