Lê Gia Hưng

Lê Gia Hưng

(Hưng LG)

Tổng số km đã chạy: 664km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 200km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 30.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 242.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 273.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành