Le Anhba

Le Anhba

(Ba le)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 50.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 7.8km / 50km
  • Còn 42.2km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 4.2km / 42km
  • Còn 37.8km nữa
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa