Vũ Huỳnh

Vũ Huỳnh

(Vũ Huỳnh)

Tổng số km đã chạy: 275km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 73.8km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 26.2km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 199.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa