Nguyễn Thái

Nguyễn Thái

(Nguyen Thai)

Tổng số km đã chạy: 155km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 17.3km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 82.7km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 20.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.1km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 110.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành