Nguyễn Thái

Nguyễn Thái

(Nguyen Thai)

Tổng số km đã chạy: 546km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 128.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 20.8km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.1km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 110.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 102.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 54.2km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 46.8km / 97km
 • Còn 50.2km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 85.2km / 100km
 • Còn 14.8km nữa