Nguyen Manh Thang

Nguyen Manh Thang

(Thắng độp try)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 23.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 27km / 42km
  • Còn 15km nữa