Võ Như Quỳnh

Võ Như Quỳnh

(Sally Vo)

Tổng số km đã chạy: 116km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 44.6km / 50km
  • Còn 5.4km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 56km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 51.3km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành