Bùi Thành Công

Bùi Thành Công

(Bùi Thành Công)

Tổng số km đã chạy: 372km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 84.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 74.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 212.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành