Nguyễn Xuân Thiên

Nguyễn Xuân Thiên

(LittleKiwi)

Tổng số km đã chạy: 747km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 141km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 219.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 150.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 79.6km / 100km
 • Còn 20.4km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 119km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 122.5km / 200km
 • Còn 77.5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa