Trần Kim Quang

Trần Kim Quang

(Quang Trần)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 35km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 59.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 4.9km / 20km
  • Còn 15.1km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa