Chu Đình Minh

Chu Đình Minh

(Minh Chu)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 440.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 139.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 192.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành