Vũ Thanh Hải

Vũ Thanh Hải

(Vũ Hải )

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 57.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 3km
  • Còn 3km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa