Châu Quốc Bình

Châu Quốc Bình

(Bình)

Tổng số km đã chạy: 1869km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 204.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 149.3km / 200km
 • Còn 50.7km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 187.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 241.1km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 141.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 120.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 312.7km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 123.4km / 150km
 • Còn 26.6km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 130.8km / 150km
 • Còn 19.2km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 136.9km / 150km
 • Còn 13.1km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 198.9km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 190.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 190.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành