NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA

NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA

(DAVID KHOA)

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành