Nguyen Thi Ngoc Anh

Nguyen Thi Ngoc Anh

(Ann)

Tổng số km đã chạy: 273km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 150.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 22.2km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành