Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

(Duy Tuấn)

Tổng số km đã chạy: 1375km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 42km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 157.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 19km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 81km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 72.3km / 100km
 • Còn 27.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 114.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 109.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 211.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 176.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 180.7km / 200km
 • Còn 19.3km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 70.2km / 100km
 • Còn 29.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 139.4km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 84.6km / 100km
 • Còn 15.4km nữa