Dương Xuân Trường

Dương Xuân Trường

(Koro Dương)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Walking in love 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 20km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 20.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 5.3km / 42km
 • Còn 36.7km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 13.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 10.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành