Nguyen Thuy

Nguyen Thuy

(Thuy Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 100.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành